Misja

Dzięki wspólnym wysiłkom rynek inwestycji wysokiego ryzyka w Polsce dostarczamy kapitał nowym, innowacyjnym, dobrze zapowiadającym się przedsięwzięciom biznesowym na różnych etapach ich rozwoju.

Niestety, znaczna część wartościowych komercyjnie projektów biznesowych i technologicznych rozbija się o barierę braku dostatecznej informacji o rynku kapitału podwyższonego ryzyka. Misją portalu jest zaprezentowanie wiarygodnego, uaktualnianego i kompletnego obrazu podmiotów inwestujących w startupy oraz ich transakcji.

Zależy nam, żeby społeczność startupowa, pionierzy zaawansowanych technologii i spółki akademickie, jak również potencjalni przyszli inwestorzy indywidualni oraz instytucjonalni w fundusze venture capital mogli w wygodny sposób dotrzeć do odpowiadającego ich potrzebom funduszu zespołu zarządzającego. Spodziewamy się, że dzięki portalowi osoby zainteresowane pełnym statystyczny obrazem tego rynku lub wybranym jego segmentem, jak dziennikarze, analitycy, naukowcy i autorzy raportów i polityk sektorowych, uzyskają dostąp do niezbędnych danych, obrazu trendów, zarówno przekrojowej jak i szczegółowej wiedzy w jednym miejscu.

Liczymy, że przykład Polski, kraju otwartego na przedsiębiorczość technologiczną i inwestorów liczących na jej dynamiczny rozwój, posłuży rozszerzeniu portalu na inne rynki venture capital w naszym regionie i przyczyni się do zbudowania międzynarodowej skarbnicy wiedzy o startupach, która uwidoczni Europę Środkowo-Wschodnią na globalnej mapie innowacji jako jedno z jej centrów.

Komponent realizowany jest jako projekt systemowy POIR